NVC‎ > ‎

Het Bestuur e.a.

Voorzitter :

Frans de Voogd, geboren in Middelburg en heb daar tot mijn studietijd gewoond. Mijn ervaring in bestuurszaken heb ik opgedaan bij besturen in het Club- en Buurthuiswerk en de stichting Welzijn Ouderen. 
Daarnaast heb ik bestuurservaring opgedaan als lid van de kerkenraad van de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. Nu beperk ik mijn bestuurswerk in Nederland tot het voorzitterschap van de stichting Bibliotheek Oostkapelle, waar ik woon. 

Ik ben bereikbaar via email van NVC of telefoon 675 837 898

Vice-voorzitter: 

Tom Smulders, sinds 1976 op het eiland en voordien werkzaam bij de KLM. Op het eiland begonnen bij reisbureau Marysol en geëindigd in 2000 als verantwoordelijke voor de archipel van de "Dutch Leisure Group". Met Ruud Jana eerste eigenaar van het Heineken Café in Gran Chaparral. Inmiddels directeur van appartementencomplex Corona Verde in Playa del Inglés. 
Verder vice voorzitter van de provinciale Horecafederatie FEHT en belast met de commissie "Toerisme & Veiligheid".
Als bestuurslid en voorzitter eerder al 6 jaar bij de NVC, ook als externe NVC-woordvoerder.

Ik ben bereikbaar via email van NVC of telefoon 639 382 956

 Penningmeester :


Wim Bruinzeel, geboren in 1952 in Rotterdam. Enige jaren als kantoorleider bij een middelgroot accountantskantoor in Den Haag gewerkt en sinds 1984 in Den Haag een eigen accountants-en belastingadvieskantoor met ruim 35 medewerkers geleid, dat eind 2004 is gefuseerd met een grote adviesorganisatie. In 2010 ben ik bij dit kantoor als partner uitgetreden en sindsdien fungeer ik als zelfstandig adviseur en arbiter/bindend adviseur.
In 1979 getrouwd met Monika (geboren in het Duitse Kaiserslautern) en samen hebben wij 2 kinderen en wonen al meer dan 30 jaar in Rijswijk.
 
Ik ben bereikbaar via email van NVC of telefoon +31 6 5421 7099
 
Secretaris :

Tjardo Kuipers, getrouwd met Yneke. Wij hebben twee zoons en vijf kleinkinderen.
Ik heb ruim 15 jaar gewerkt bij de educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff, waar mijn taak was om van een manuscript een boek te maken. Toen ik 38 jaar was ben ik naar het onderwijs gegaan en was daar 7 jaar leraar economische vakken. De laatste 15 jaar van mijn werkzame leven was ik adj. directeur en directeur bij het middelbaar beroepsonderwijs en in die hoedanigheid heb ik vele bestuursfuncties bekleed in landelijke organen. 

Ik ben bereikbaar via email van NVC of telefoon 626 016 959

 Algemeen lid :

De vacante plaats in het bestuur, door het vertrek van Ido van Oost, is per 12 december 2017 ingenomen door Mieke Cornelis. Het bestuur is blij met haar aanmelding en heeft haar met unanieme stem in het team opgenomen. Daardoor wordt wat meer tegemoetgekomen aan een representatieve vertegenwoordiging vanuit de NVC leden.

Mieke Cornelis is conform art.16 van de statuten aangesteld door het NVC Bestuur. Op de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen en mandaat vragen voor het nieuwe bestuurslid                                                       Email NVC : ned.ver.canaria@gmail.com     

Sociale Zorg


Dedy van Oost-Serné        :

email dedyserne@gmail.com  , tel. +34 928 159 936


Anneke Wezeman-Gotlieb:

email gotlieb53@hotmail.com , tel. +31 6 2377 4696

          Anneke                         Dedy


Pers / voorlichting :

Tom Smulders , 639 382 956
Ledenadministratie  /   Clubnieuws  /  Website :

Ed Jensen


                                      Schema bestuur NVC

 

Functie

 

Naam

Gekozen

Herkiesbaar

Aftredend

Voorzitter

 

F. de Voogd

Nov. 2014

Nov. 2017

Nov. 2020

Vice-voorzitter

T. Smulders

Nov. 2015

Nov. 2018

Nov. 2021

 

Penningmeester

 

W. Bruinzeel

Nov. 2016

Nov. 2019

Nov. 2022

Secretaris

 

T. Kuipers

Feb. 2014

Nov. 2017

Nov. 2020

Bestuurslid

 

M. Cornelis

 

 

 

 


Benoeming bestuursleden tijdens bijzondere ALV februari 2014 :

Voorzitter                   : Fenja Damsma

Vice-voorzitter           : Tjardo Kuipers

Penningmeester        : Ina Tindal

Algemeen lid             : Ido van Oost


Benoeming bestuursleden tijdens ALV 2014 :

Voorzitter                  : Ina Tindal

Vicevoorzitter           : Frans de Voogd

Secretaris                 : vacant

Penningmeester       : Tjardo Kuipers

Algemeen lid             : Ido van Oost.

 

Benoeming bestuursleden tijdens ALV 2015 :

Voorzitter                  : Frans de Voogd

Vice-voorzitter          : Tom Smulders

Secretaris                 : Hetty Louwers-van den Groenendaal

Penningmeester       : Tjardo Kuipers

Ledenadministratie   : Ido van Oost

 

Benoeming bestuursleden tijdens ALV 2016 :

Voorzitter                   : Frans de Voogd

Vicevoorzitter            : Tom Smulders

Secretaris                  : Tjardo Kuipers

Penningmeester         : Wim Bruinzeel

Ledenadministratie    : Ido van Oost

 

Benoeming bestuursleden tijdens ALV 2017 :

Voorzitter                   : Frans de Voogd

Vicevoorzitter            : Tom Smulders

Secretaris                  : Tjardo Kuipers

Penningmeester         : Wim Bruinzeel

Algemeen lid              : vacature (per dec. 2017 ingevuld door Mieke Cornelis)