NVC‎ > ‎

Inschrijfformulier

    Voor te printen en in te vullen kunt u het formulier downloaden, zie de bijlage onderaan deze pagina!                Nederlandse Vereniging Canaria
                               Asociación Neerlandesa Canaria

 

                           Apartado 302, 35100 Playa del Inglés 
                           E-mail: ned.ver.canaria@gmail.com

 

 

      Aanvraag lidmaatschap

 

Ondergetekende(n) wil(len) graag lid worden van de Nederlandse Vereniging Canaria  (NVC) :

 

Voorletters / Achternaam : …………………………………………………….Voornaam : …………………..

en

Voorletters / Achternaam : ………………………………………………..……Voornaam : …………............

 

Adres in Nederland / België / elders :

 

Straat / Huisnummer : ……………………………………………………………………………………………

 

Postcode / Woonplaats : ………………………………………………………………………………………...

 

Telefoon : ………………………………………………. / Email : ………………………………………………

 

Adres op Gran Canaria :

 

Gebouw / Park + nummer : ……………………………………………………………………………………..

 

Straat / Huisnummer : ……………………………………………………………………………………………

 

Postcode / Woonplaats : ………………………………………………………………………………………...

 

Telefoon : ………………………………………………. / Email : ………………………………………………

 

De gegevens mogen WEL / NIET worden vermeld in de ledenlijst die éénmaal per twee jaar verschijnt.

 

De volgende NVC-leden ondersteunen deze lidmaatschapsaanvraag:

 

1. Naam  ……………………………………………….  2.  Naam  ……………………………………………..

 

Doorlopende machtiging

 

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de Nederlandse Vereniging Canaria (NVC) met

Incassant ID:  NL94ZZZ547701300000 tot wederopzegging van de hieronder genoemde IBAN-bankrekening het verschuldigde bedrag af te schrijven voor de jaarlijkse contributiebetaling.

 

IBAN  bankrekeningnummer :…………………………………………………………………………………

(België 16 tekens, Nederland 18 tekens, Spanje 24 tekens)

 

Ten name van : …………………………………………………………………………………………………

 

Datum :…………………………………………Handtekening : ……………………………………………..

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hierover binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

 

 

Leden betalen bij automatische incasso € 16 en partner € 10

Inschrijfgeld € 10 per persoon.ĉ
Ed Jensen,
22 dec. 2017 03:58