NVC‎ > ‎

Inschrijfformulier

Onderstaand treft u het inschrijfformulier aan om lid te worden van de NVC.

Voor te printen en in te vullen kunt u het formulier downloaden, zie de bijlage onderaan deze pagina!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse Vereniging Canaria, NVC

Apartado de Correos 302 – 35100 Playa del Inglés – Gran Canaria

 

Aanvraag lidmaatschap

 

Ondergetekende(n) wil(len) graag lid worden van de Nederlandse Vereniging Canaria, NVC.

 

1. Voorletters + achternaam ………………………………….............................................................................…………     Voornaam………..........................................…………

 

2. Voorletters + achternaam …………………………………….............................................................................………     Voornaam ………..........................................………..

 

Adres op Gran Canaria:

 

Straat + nummer ……………………………………………………..................................................................................................................................................................…….

 

Gebouw/Park + nummer ………………………………………….....................................................................................................................................................……………….

 

Postcode + woonplaats …………………………………….......................................................................................................................................................…………………….

 

Tel.  ………………............................................................……   mobiel  ……...................................................................................................................................…………… 


e-mail ……………………............................................................................................................................................................................................................................……..

 

Adres in Nederland/België/elders:

 

Straat + huisnummer ……………………………………............................................................................................................................................................…………………….

 

Postcode + woonplaats …………………........................................................................................................................................................……………………………………….

 

Tel.  ………............................................................……………   mobiel  ……….....................................................................................................................................…………


e-mail ……………..............................................................................................................................................................................................................................……………...

 

Datum:  ………………..................................................................................…………..     Handtekening:  …………...............................................................……………………..

 

De volgende NVC-leden ondersteunen deze lidmaatschapsaanvraag:

 

1. Naam  ………………………….................................................................…….  2.  Naam  ……………………...............................................................................…………………..

 

Bovenstaande gegevens mogen wel/niet worden vermeld in de ledenlijst die éénmaal per twee jaar verschijnt

 

Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de Nederlandse Vereniging Canaria (NVC) tot

wederopzegging van de hieronder genoemde IBAN-bankrekening het verschuldigde bedrag af te

schrijven voor de jaarlijkse contributiebetaling.

 

Incassant ID:  NL94ZZZ547701300000

 

IBAN bankrekeningnummer:………………………………………………………………….........................................................................................................................................….

 

(België 16 tekens, Nederland 18 tekens, Spanje 24 tekens)

 

Ten name van   ……………………………………………………….........................................................................................................................................…………………………….

 

Handtekening:………………………..............................................................................…….                Datum:………....................................................................................…………

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hierover binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

 

Leden betalen bij automatische incasso € 16 en partner € 10

 

Leden betalen bij contante betaling € 18 en partner € 12

 

Inschrijfgeld € 10 per persoon

ĉ
Ed Jensen,
7 nov. 2017 03:54