Informatie‎ > ‎

Sociale Zorgteam


Het "Sociale Zorgteam" wil hun best doen om U met diverse `kleine problemen` bij te staan en te helpen.


Zij vragen U hun te melden wanneer er leden van de NVC ziek zijn of wanneer men in het ziekenhuis belandt.


Ook is het doel van het Sociale Zorgteam aandacht te geven aan NVC leden op Gran Canaria of in Nederland die ziek zijn geworden of nabestaanden van NVC leden die hier komen te overlijden.

Dat kan door een bezoekje, telefoongesprek, e-card of e-mail.


Als u vragen of suggesties hebt, kunt u altijd mailen met de Sociale Zorgteam NVC medewerkers:

Dedy van Oost - Serne :
telefoon +34 928 159 936

Anneke Wezeman - Gotlieb : email gotlieb53@hotmail.com 
telefoon +31 6 2377 4696


             Anneke Wezeman - Gotlieb                                                        Dedy van Oost- Serne                                                INORMATIE   (van recent naar ouder)


JANUARI 2018

Beste mensen, 

De afgelopen maand hebben we met een aantal mensen gesproken, bezocht of contact gehad. Vorige maand hebben we een aantal zieken genoemd in dit blad. Velen van hen zijn op de goede weg terug naar herstel en een aantal zijn nog volop in behandeling, hier of in Nederland.

Deze maand kregen we een telefoontje van Maaike Ritzen, zij heeft ook het een en ander meegemaakt en daarom willen we haar de komende tijd veel beterschap en sterkte wensen. 
 
Op dit moment zit Dedy ook in Nederland, samen met Ido en zij blijven in ieder geval tot 8 februari daar.
Aanstaande vrijdag vertrekt Anneke voor vijf weken naar Nederland, maar via de mail en whats app krijgen we voldoende informatie vanuit het bestuur wanneer er wat is dat onze aandacht zal vragen en waarop we dan kunnen reageren. 

Als laatste willen we jullie dit gedichtje niet onthouden:


 

Het leven schenkt je lieve blije mooie dagen

soms sta je duidelijk bij het leven in de gunst,

als het je goed gaat hoor je zelden iemand klagen

maar met de droeve dagen omgaan – da’s de kunst.

 


Wij bewonderen ieders doorzettingsvermogen en wensen allen

Goede Feestdagen en een Gezond Nieuwjaar ! 

Dedy en AnnekeDECEMBER 2017

Inmiddels zijn we nu enkele weken op het eiland en nog niet echt contact gehad met alle ”zieken” maar via het bestuur zijn we op de hoogte gebracht van wat er allemaal gaande is. 
Merkbaar is dat er veel zieken zijn en dat het voor sommigen heeft betekend eerst weer terug te moeten naar Nederland voor behandeling en anderen hier op het eiland in behandeling zijn. 
Zonder uitgebreid te vermelden wat er allemaal is met degenen, willen we hun namen vermelden en houden jullie daarna weer op de hoogte van de voortgang. Op deze manier kan een ieder aandacht schenken aan wie men kent. 

Het kan zijn dat we mensen niet genoemd hebben, maar dat komt omdat we niet ingelicht worden of dat mensen zelf de behoefte niet hebben om dit te delen met de NVC. Iedereen is er vrij in en wij vinden ook dat privacy gerespecteerd moet worden. 

De volgende mensen wensen we alle sterkte en beterschap toe namens de NVC:
Anke Roose, Marion van der Kroft, Ido van Oost, Mieke Cornelis, Mirjam Schulkens, Etienne van Laarhoven, Aat & Eva de Bruin, Ria Decoster, Miki Luijcks, Koos van de Burg, Gerda Koenen, Ed Jensen. 

Voor nu wensen we allen een fijn en gezond verblijf hier op Gran Canaria of elders en we houden ”vinger aan de pols” !

Hartelijke groeten van Dedy en Anneke NOVEMBER 2017

Het team Sociale Zorg heeft half oktober opgave gedaan van de volgende twee zieken: 

Met Mirjam Schulkens gaat het goed, zij is herstellende van een operatie.

Miki Luycks is ernstig ziek. Het team Sociale Zorg heeft half oktober weer een lang gesprek gevoerd met haar zus die haar verzorgt. We wensen Miki en familie veel sterkte toe de komende tijd ! 

Hartelijke groeten van Dedy en AnnekeOKTOBER 2017

Beste mensen, 

We hopen dat jullie allemaal een goed voorjaar en zomer hebben gehad in Nederland en België . 
Terwijl ik dit schrijf waait het hevig buiten in Groningen en dan is de motivatie om de koffers te pakken wel erg groot, maar we moeten nog even geduld hebben. 
Wij komen pas 3 november op het eiland en ik zal dan, samen met Dedy, ook weer actief zijn met de Sociale Zorg.
 
Inmiddels is Dedy samen met Ido al op Gran Canaria, om hun huis op te ruimen, want zij hebben hun huis verkocht en gaan op Gran Canaria verhuizen. Maar 17 oktober gaan zij even terug naar Nederland voor een paar dagen. 

- Er is nog contact geweest met de zus van Miki Luycks. Miki is erg ziek en moet regelmatig voor behandeling naar het ziekenhuis. 

-Mirjam Schulkens is net weer uit het ziekenhuis gekomen en is geopereerd. 

Wij wensen beiden heel veel sterkte met de behandelingen. 

Verder wensen we iedereen een goede reis en zien elkaar vast bij allerlei activiteiten. 

De hartelijke groeten, mede namens Dedy, van Anneke.