Links / AVG
Veel wetenswaardigheden van Gran Canaria, o.a. toeristische informatie, praktische informatie, plattegronden en kaarten en diverse informatie over het eiland.

Veel actueel nieuws over Gran Canaria (in het Nederlands). Dit kunt u ook via een nieuwsbrief ontvangen.

De NIG (Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap) op Gran Canaria houdt regelmatig Nederlandstalige kerkdiensten in de Tempo Ecuménico in Playa del Inglés.

Kijk op de website voor meer informatie en tijden.


 

C O N C E P T 

Nederlandse Vereniging Canaria : hierna te noemen NVC
 
De NVC-website gebruikt cookies. 


Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
Google gebruikt cookies voor vele doeleinden. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld uw veilig zoeken voorkeuren te onthouden, de advertenties die u ziet relevanter voor u te maken (bij de NVC niet van toepassing), te tellen hoeveel bezoekers op een pagina worden ontvangen, om u te helpen bij het aanmelden voor Googlediensten, of om uw gegevens te beschermen.

De website van de NVC is in principe een standaard Google-website, waarop de NVC slechts de eigen menu-items heeft geïmplenteerd. 

Google gebruikt verschillende soorten cookies om Google-websites weer te geven. Sommige of alle van de onderstaande cookies kunnen in uw browser worden opgeslagen. U kunt cookies weergeven en beheren in uw browser (hoewel browsers op mobiele apparaten dit zichtbaarheidsniveau niet altijd bieden)

.

Voorkeuren
Via deze cookies kunnen Google-websites informatie onthouden die de manier aanpassen waarop de site reageert of hoe deze eruitziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt. Wanneer bijvoorbeeld uw regio wordt onthouden, kan een website u mogelijk een lokaal weerbericht of verkeersinformatie laten zien. Deze cookies kunnen u ook helpen bij het aanpassen van de tekstgrootte, het lettertype en andere gedeelten van webpagina's die u kunt personaliseren.
Wanneer de informatie die is opgeslagen in een voorkeurscookie verloren gaat, kan de website-ervaring minder functioneel worden, maar is de website nog steeds toegankelijk.
De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurscookie 'NID' in hun browsers. Een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de sites van Google. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen.
  
Beveiliging
Google gebruikt beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren, frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens te voorkomen en gebruikersgegevens af te schermen van niet-geautoriseerde partijen.
Zo gebruikt Google de cookies 'SID' en 'HSID', die digitaal ondertekende en gecodeerde gegevens bevatten over de account-ID van een gebruiker en het meest recente aanmeldingsmoment. Door deze twee cookies te combineren, kan Google allerlei aanvallen blokkeren, zoals pogingen om de inhoud te stelen van formulieren die u invult op webpagina's.
  
Processen
Procescookies laten de website functioneren en leveren services die de websitebezoeker verwacht, zoals navigeren op webpagina's of toegang tot beveiligde gedeelten van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.
Zo gebruikt Google de cookie 'lbcs' waarmee Google Drive verschillende documenten in één browser kan openen. Als deze cookie wordt geblokkeerd, kan Google Drive niet correct functioneren.
  
Adverteren
Google gebruikt cookies om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders. Enkele veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn het selecteren van advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker, het verbeteren van rapportage over campagneprestaties en het voorkomen dat er advertenties worden weergegeven die de gebruiker al te zien heeft gekregen.
De NVC plaatst echter op haar website geen advertenties.
  
Sessiestatus
Websites verzamelen vaak informatie over de manier waarop gebruikers omgaan met een website. Dit kunnen de pagina's zijn die gebruikers het vaakst bezoeken, en of gebruikers foutmeldingen ontvangen op bepaalde pagina's. Google gebruikt deze zogenoemde 'sessiestatuscookies' om ons te helpen onze services te verbeteren en zo de browsefunctionaliteit voor onze gebruikers te verbeteren. Wanneer deze cookies worden geblokkeerd of verwijderd, is de site nog steeds te gebruiken.
  
Google Analytics
Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren. De hoofdcookie die wordt gebruikt door Google Analytics, is de '_ga'-cookie.
Naast het rapporteren van websitegebruiksstatistieken kan Google Analytics ook worden gebruikt om te helpen om relevantere advertenties op Google-eigendommen (zoals Google Search) en op het internet te laten zien en om interacties te meten met de advertenties die we laten zien.
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Betreft het gebruik persoonsgegevens, foto en video-opnamen, gebruik en plaatsing op de website en/of informatie in gedrukte vorm.
  
Versie 1.0. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 februari 2019
  
De NVC is er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze vereniging. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de NVC. U dient zich van het volgende bewust te zijn.
  • Door het verstreken van uw gegevens geeft u aan het privacy- en cookie beleid te accepteren.
  • De NVC respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
A. Persoonsgegevens die worden verwerkt in de Ledenadministratie.
De NVC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de NVC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldingsformulier aan de NVC verstrekt. NVC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens (voor zover bekend) op Gran Canaria en/of Nederland, België, elders.
- Uw telefoonnummer(s)
- Uw e-mailadres(sen)
- Uw bankrekeningnummer
Echter behalve uw voor- en achternaam, zoals vermeld in hoofdstuk I-3, worden de overige persoonsgegevens NIET gebruikt op de website doch alleen in de Ledenadministratie.
 
B. Waarom de NVC uw gegevens nodig heeft.
NVC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen (laten) nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen (laten) benaderen.
Daarnaast kan NVC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit aanmeldingen voor deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 
C. Hoe lang NVC gegevens bewaart.
NVC bewaart, behalve uw voornaam en naam, uw overige persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u is. (een overeenkomst bij NVC is het lidmaatschap)
 
D. Delen met anderen.
NVC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
E. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de email of naar de postbus van de vereniging. De NVC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
F. Beveiligen.
NVC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zal slechts in beperkte mate deze op de website kunnen noemen. Dit betreft dan alleen nog maar eventueel de voor- en achternaam (zie verder hoofdstuk I-3).
Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de bescherming van door NVC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NVC op via e-mail of post.
NVC is als volgt te bereiken:
Postadres: Apartado 302, 35100 Playa del Inglés, Gran Canaria, Spanje
E-mailadres: ned.ver.canaria@gmail.com
 
G. Het maken van foto- en video-opnamen.
1.Tijdens alle activiteiten die door de vereniging en zijn promotoren zijn of worden georganiseerd binnen of buiten de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnamen gemaakt worden door leden en/of daarvoor aangestelde personen. Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: alle activiteiten, zoals wedstrijden, toernooien, bijeenkomsten etc.
2.Verenigingsactiviteiten zijn alle op de website genoemde activiteiten en activiteiten die tussendoor door de promotoren en/of het bestuur van de vereniging worden georganiseerd.
 
H. Bewaking privacy gebruik van opnamen.
1.Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.
2.Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website en het verenigingsboekje wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden ze hierover ingelicht.
3.Door een promotor of bestuurslid kan gevraagd worden foto- of video-opnamen te maken van zijn of haar team omwille van het verbeteren van de prestaties en activiteiten. De volledige opnamen worden alleen maar beschikking gesteld aan de desbetreffende promotor en/of de bij de opnamen betrokken personen. Gedeelten van of de gehele opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website en het verenigingsboekje. Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat het lid, welke bezwaar heeft gemaakt, benadeeld wordt.
 
I. Gebruik op website en/of in verenigingsboekje.
De volgende privacy regels gelden voor onze website https://www.ned-ver-canaria.nl en het verenigingsboekje Clubnieuws.
De webbeheerder van de NVC beheert de website. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over onze Nederlandse vereniging. De eindredacteur van de NVC beheert de productie en uitgave van het verenigingsboekje. Deze informatie op website en in boekje is bestemd voor leden, niet leden en externe contacten en belangstellenden.
1.Het auteursrecht van de inhoud van de website en verenigingsboekje berust bij de vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud hiervan geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
2.Op de website en/of in het verenigingsboekje worden foto's en filmpjes geplaatst met daarbij vermeld welke activiteit dit betreft.
3.Bij de openbaarmaking van foto's en video's van leden en introducees, anders dan de activiteitenfoto's, kunnen namen van de leden worden vermeld.
4.Overige gegevens van leden, zoals persoonsgegevens zoals o.a.: adres(sen), emailadres(sen), telefoonnummer(s) en bankrekening worden niet op de website geplaatst.
5.Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van het bestuur en promotoren die bij de vereniging betrokken zijn, kunnen telefoonnummers en/of e-mailadressen worden vermeld. Echter niet de overige gegevens opgenomen in het Ledenledenbestand.
6.Leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto's op de website en in het verenigingsblad. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. Alle leden dienen zich aanmelden via de inschrijfformulieren gaan met bovenstaande akkoord voordat ze het inschrijfformulier voor aanmelding verzenden.
7.Het protocol zal op de website worden weergegeven.

J. Vermelding in ledenlijst en/of ledenlijstboekje.
De volgende privacy regels gelden voor onze ledenlijst en/of ledenlijstboekje:
1. In de ledenlijst en/of ledenlijstboekje worden vermeld de namen, emailadres(sen) en telefoonnummer(s), met als doel de onderlinge communicatie tussen bestuur en leden en de leden onderling te bewerkstellingen en te bevorderen.
2. Overige persoonsgegevens zoals o.a. adressen, bankrekeningen en verblijfsperioden worden niet in de ledenlijst en/of ledenlijstboekje geplaatst.
3. Deze informatie is door u zelf verstrekt bij het invullen van het aanmeldingsformulier aan de NVC en bij later doorgegeven mutaties.
4. Indien u op het aanmeldingsformulier, of schriftelijk in later stadium, heeft aangegeven dat u bezwaar heeft tegen vermelding van de persoonsgegevens, zal dit door de NVC worden gerespecteerd.
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van xx april 2019.
 
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NVC en haar webbeheerder zijn niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade (op welke wijze dan ook) die is ontstaan aangaande / betreffende de website en aanmelding als lid van onze vereniging.