Clubnieuws (boekje)Het verenigingsblad Clubnieuws wordt reeds circa 10 dagen vóór de betreffende maand op de website geplaatst.

Mocht u om één of andere reden (vaak de locale postbezorging) het Clubnieuws te laat ontvangen voor bijvoorbeeld het nazien van een komende activiteit, kunt u dus altijd via het Clubnieuws op de website alle bijzonderheden van die activiteit reeds bekijken.

De deadline voor het inleveren van kopij / foto is altijd
vóór de 17e dag van de voorafgaande maand
(dus uiterlijk de 16e dag! , maar liefst veel eerder).


LAATSTE NIEUWS :  Het Clubnieuws van APRIL is geplaatst  (zie onderaan deze pagina)

Ċ
Ed Jensen,
16 dec. 2018 12:29
Ċ
Ed Jensen,
19 jan. 2019 03:15
Ċ
Ed Jensen,
16 feb. 2019 12:57
Ċ
Ed Jensen,
17 mrt. 2019 03:02