Spaanse Sferen
       Onze vereniging stelt zich ten doel het
       bevorderen van een aangename levenssfeer
    voor de Nederlandssprekenden op
Gran Canaria en het doen informeren van
de leden over alle zaken die van belang
zijn voor de leden die periodiek of
permanent op Gran Canaria verblijven.