Jaarverslag

Algemeen Jaarverslag 2017-2018 


De verslagperiode betreft de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018.

 

In deze periode overleden de leden de heren Jos Thijs, Theo Huisman, Bill Botterweg en de dames Marilyn Hezemans, Miki Luyckx en Trudy Nijenhuis.

 

Op 30 september 2018 had de vereniging  414 leden.

 

Op 3 oktober 2017 werd het seizoen geopend bij “De Volendammer” met de viering van het Leidens Ontzet. Het was weer een gezellig samenzijn waarbij ongeveer 55 leden aanwezig waren.

 

Op 19 november 2017 was de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vond plaats in een zaal van Parque Cristóbal in Playa del Inglés. Aanwezig waren 67 leden en er waren 11 machtigingen afgegeven.

De Algemene Ledenvergadering werd geleid door de voorzitter, de heer Frans de Voogd.

De vicevoorzitter, de heer Tom Smulders, was vanwege vakantie in familieverband niet aanwezig.


Statutair traden af de heren De Voogd, Kuipers en Van Oost. De heren De Voogd en Kuipers stelden zich herkiesbaar, de heer Van Oost stelde zich niet meer kandidaat. De heren De Voogd en Kuipers werden herkozen.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

-           Frans de Voogd, voorzitter

-           Tom Smulders, vicevoorzitter

-           Tjardo Kuipers, secretaris

-           Wim Bruinzeel, penningmeester

-           Vacature

Vanaf december is Mieke Cornelis als kandidaat bestuurslid toegetreden tot het bestuur.

Het bestuur kwam in deze periode 5 keer bijeen.

 

Nadat de voorzitter had aangegeven wat de verdiensten voor de vereniging zijn geweest werd mevrouw Irene Verschueren benoemd tot erelid van de NVC.

 

De heer Hans Hoogendijk doet namens de kascommissie verslag en deelt mee dat zij de jaarrekening heeft gecontroleerd en dat er geen op- en aanmerkingen zijn.

 

Na afloop kon men genieten van een heerlijke lunch.


Op 14 januari werd de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden in El Portalón bij Barbacan. Deze werd druk bezocht, 90 leden waren hier om een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. Meer dan 80 leden namen deel aan de Nieuwjaarslunch.

 

13 februari was er de “Ladies Day”. 27 dames gingen naar een parelatelier in Puerto de Mogán waar uitgebreid uit de doeken werd gedaan hoe een parel groeit en bewerkt wordt. Hierna werd een bezoek gebracht aan de prachtige tuin en kunstwerken van Monte Cristo, waar ook geluncht werd. Deze dag werd georganiseerd door de dames Margreet Batteljée en Roos Dreweck.

 

Op 13 maart was er een excursie van wijn, spijs en nog veel meer.  Deze was georganiseerd door het echtpaar Wim en Monika Bruinzeel. De excursie ging via de Finca Condal in Juan Grande naar de Pico de Bandama.

Vervolgens naar Santa Brígida naar het wijnmuseum waar wijn geproefd kon worden en waar tapas genuttigd werden. Aan het eind van de dag nog een bezoek aan een finca in Ingenio waar de werking van de Aloë Vera werd uitgelegd. Een geslaagde excursie waar 43 leden aan deelnamen.

 

De afsluiting van het seizoen vond dit jaar plaats op 27 maart met een heerlijke lunch in het restaurant van de golfbaan in Campo de Golf. Hiervoor bestond veel animo, 45 leden namen hieraan deel. Een geslaagde middag.

 

Een enkele keer moest een buitenevenement worden geannuleerd of worden afgelast of aangepast vanwege een officieel weeralarm. Als vereniging zijn wij logischerwijs verplicht hieraan altijd gehoor te geven.

 

De eerste koffie-ochtenden vonden dit jaar plaats bij Bar La Casita in het CC Ronda in San Fernando en later bij Cafetería op de begane grond van CC Ronda. Telkens op de eerste dinsdagen van de maand. Deze ochtenden werden bezocht door gemiddeld vijftien personen. Altijd was er minimaal één bestuurslid bij aanwezig.


Dankzij de inzet en het grote enthousiasme van de activiteitenbegeleiders floreren de diverse afdelingen prima. Hun inzet wordt in hoge mate op prijs gesteld.

 

Dankzij de inzet en het grote enthousiasme van de activiteitenbegeleiders floreren de diverse afdelingen prima. Hun inzet wordt in hoge mate op prijs gesteld.

 

Het Bestuur
Algemeen Jaarverslag 2016-2017 

De verslagperiode betreft de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017.

In deze periode overleden de volgende leden: dhr. Gé van Diemen, dhr. Gerard Stam, mevr. Andrea Monsanto, mevr. Conny Stoltenhoff. 

Op 30 september 2017 had de vereniging 440 leden. 

Op 3 oktober 2016 werd het seizoen geopend bij “De Volendammer” met de viering van het Leidens Ontzet.
Het was weer een gezellig samenzijn waarbij ongeveer 40 leden aanwezig waren. 

Op 20 november 2016 was de Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering vond plaats in een zaal van Parque Cristóbal in Playa del Inglés. 
Aanwezig waren 82 leden en er waren 7 machtigingen afgegeven. 
Deze Algemene Ledenvergadering werd geleid door de voorzitter, de heer Frans de Voogd. De vice-voorzitter, de heer Tom Smulders, was vanwege vakantie niet aanwezig. 

Nadat de voorzitter had aangegeven wat de verdiensten zijn geweest voor de vereniging werden de heren Frank Goldberg, Erno de Vree en Jaap Commandeur benoemd tot erelid van de NVC.

De voorzitter stelde de volgende bestuurswijziging voor:
De heer Wim Bruinzeel zal de functie van penningmeester van de heer Tjardo Kuipers overnemen en de heer Tjardo Kuipers zal de functie van secretaris gaan vervullen. 
Mevrouw Hetty Louwers had te kennen gegeven het bestuur te verlaten. Mevrouw Louwers wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor de bewezen diensten. 

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
- Frans de Voogd, voorzitter
- Tom Smulders, vice-voorzitter
- Tjardo Kuipers, secretaris
- Wim Bruinzeel, penningmeester
- Ido van Oost, ledenadministratie en verspreiding Clubnieuws
Het bestuur kwam in deze periode 5 keer bijeen. 

Na afloop van de vergadering informeerde mevrouw Yvonne Stoof van Hospiten Roca de leden over de inhoud van verzekeringen wanneer je moet worden opgenomen in een ziekenhuis of wanneer je naar een specialist moet.
Na afloop kon men genieten van een heerlijke lunch. 

Op 8 januari werd de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden in El Portalón bij Barbacan. Deze werd druk bezocht, 90 leden waren hier om een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. Meer dan 70 leden namen deel aan de Nieuwjaarslunch. 

Op 31 januari werd er een bustocht naar het noorden van het eiland georganiseerd. De tocht ging van Playa del Inglés naar Arucas, Firgas, en Agaete. In de omgeving van Agaete werd een finca bezocht. De zeer gewaardeerde gids, mevrouw Elly van der Loo, wist de deelnemers goed te boeien. Er waren 48 deelnemers.
Door de grote belangstelling vond op 28 februari deze tocht nogmaals plaats, wederom met de bekwame gids mevrouw Elly van der Loo. Alleen werd nu een bananenplantage bezocht. Aan deze tocht namen 39 deelnemers deel. Beide keren werd geluncht in Agaete. 

Op 14 februari was er de jaarlijkse puzzelrit, dit keer uitgezet door de heren Bill Botterweg en Wim van Oest. Tijdens de rit deden Tjardo en Yneke Kuipers de organisatie, bijgestaan door een zevental vrijwilligers. De start was bij Kiosko Timanfaya, tegenover het Estadio Municipal, waar eerst koffie en gebak werd genuttigd. Een erg leuke en gezellige rit, die eindigde met een zeer lekkere lunch bij Restaurante Serafin in Meloneras. Aan de puzzelrit namen 12 teams deel met 41 leden. De rit werd gewonnen door het team van Wim Bruinzeel. 

De afsluiting van het seizoen vond dit jaar plaats op 21 maart met een uitstekende lunch in het restaurant van de Golfbaan in Campo de Golf. Hiervoor bestond veel animo, 57 leden namen hieraan deel. Het was een geslaagde middag. 

Een enkele keer moest een buitenevenement worden geannuleerd of worden afgelast of aangepast vanwege een officieel weeralarm. Als vereniging zijn wij logischerwijs verplicht hieraan altijd gehoor te geven. 

Ook deze zomer, op 31 augustus, was er weer de traditionele reünie in Nederland. Dit keer voor de 25e keer.
Deze werd op voortreffelijke wijze georganiseerd door de heren Piet Kort, Henk van den Bovenkamp en Erno de Vree. Zij hadden gezorgd voor een muzikale omlijsting en er kon worden gedanst. Ook dit keer vond de reünie plaats in hotel De Bilt te De Bilt. Er waren 57 leden die deelnamen aan deze reünie. 

De koffie-ochtenden vonden dit jaar plaats bij Panadería Grenier in de Avda. de Galdar in San Fernando op de eerste dinsdagen van de maand.
Deze ochtenden werden bezocht door gemiddeld vijftien personen.
Altijd was er minimaal één bestuurslid bij aanwezig.

Dankzij de inzet en het grote enthousiasme van de activiteitenbegeleiders floreren de diverse afdelingen prima. Hun inzet wordt in hoge mate op prijs gesteld. 

Ook financieel heeft de vereniging niet te klagen. Een contributie verhoging zit er vooralsnog niet in.

Het BestuurAlgemeen Jaarverslag 2015-2016

De verslagperiode betreft de periode 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016.

In deze periode overleden onze leden mevr. Riek de Bilt, mevr. Nely de Groot, mevr. Ans Ferwerda, dhr. Bert van Hierden, dhr. Hans Thijm , dhr. Frits Houtveen en de heer Pieter van Bloppoel.  

Op 30 september 2016 had de vereniging 430 leden.

Op 4 oktober 2015 werd het seizoen geopend bij “De Volendammer” met de viering van het Leidens Ontzet. Het was weer een gezellig samenzijn waarbij ongeveer 40 leden aanwezig waren. 

Op 15 november 2015 was de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vond plaats in een zaal van Parque Cristóbal in Playa del Inglés. Aanwezig waren 60 leden en na afloop genoten bijna 50 personen van de lunch bij Parque Cristóbal.

De Algemene Ledenvergadering werd geleid door de voorzitter, de heer Frans de Voogd. De voorzitter stelde voor mevrouw Hetty Louwers en de heer Tom Smulders op te nemen in het bestuur. 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
• Frans de Voogd, voorzitter
• Tom Smulders, vice-voorzitter
• Hetty Louwers, secretaris
• Tjardo Kuipers, penningmeester
• Ido van Oost, ledenadministratie en verspreiding Clubnieuws 
Het bestuur kwam in deze periode 5 keer bijeen.

Op 10 januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden in El Portalón bij Barbacan. Deze werd druk bezocht, 75 leden waren hierbij aanwezig en meer dan 70 leden namen deel aan de Nieuwjaarslunch. 

Op 12 januari werd de amandelbloesemtocht georganiseerd waar ongeveer 35 leden aan deelnamen, een tocht over het eiland waarbij men o.a. kon genieten van de amandelbloesem en onderweg van een heerlijke lunch in Valleseco.

Dan was er op 23 februari de Puzzelrit, dit jaar georganiseerd door Jan en Jennemie Aerts & Leen en Fria Andeweg.
De start was bij Parque Cristóbal waar eerst koffie en gebak werd genuttigd. 

Een erg leuke en gezellige rit met na afloop een heerlijke lunch bij Restaurante Aeroclub in San Agustin.
Hieraan namen 16 teams deel met 55 leden en de organisatie bestond uit 11 personen. 
De rit werd gewonnen door het team Van Dorp. Het komende jaar zullen Yneke en Tjardo Kuipers, Wim van Oest en Bill Botteweg de tocht organiseren. 

Dan was ter afsluiting van het seizoen op 15 maart een BBQ bij El Pinillo. Hiervoor bestond veel animo, 50 leden namen hieraan deel. Een geslaagde middag. 

Ook deze zomer op 31 augustus was er weer de traditionele reünie in Nederland. Deze werd op voortreffelijke wijze georganiseerd door de heren Ido van Oost en Tjardo Kuipers en vond dit keer plaats in restaurant De Biltsche Hoek te De Bilt. De opkomst viel wat tegen, slechts een 40-tal leden waren aanwezig. Na afloop gingen sommigen nog heerlijk nagenieten op het zonnige terras. 

Dankzij de inzet en het grote enthousiasme van de activiteiten-begeleiders floreren de diverse afdelingen prima. Hun inzet wordt in hoge mate op prijs gesteld.

Ook financieel heeft de vereniging niet te klagen. Een contributie-verhoging zit er vooralsnog niet in.

Het BestuurAlgemeen Jaarverslag 2014-2015                         

De verslagperiode betreft de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015.

In deze periode overleden onze leden mevr. Maartje Prins, mevr. Ully Wiese, mevr. Mimi Oude Vrielink en de heer Ger van Nieuwkerk.
In deze periode overleden ook onze ereleden mevr. Ida Albers en de heer Joep Hezemans. De heer Hezemans was één van de oprichters van de Nederlandse Vereniging Canaria. 

Dit jaar hebben de ledenadministrateur en de penningmeester hun ledenbestanden naast elkaar gelegd en kwamen tot de ontdekking dat er verschillende leden op de lijst al één of meerdere jaren geen lid meer waren. Wij hopen dat het bestand nu is opgeschoond. Op 30 september 2015 had de vereniging 438 leden. 

Op 3 oktober 2014 werd het seizoen geopend bij “De Volendammer” met de viering van het Leidens ontzet.
Hierbij waren meer dan 50 leden aanwezig. 

Op 9 november 2014 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Dit keer in een nieuwe locatie in een zaal van Parque Cristóbal in Playa del Inglés. Aanwezig waren 82 leden en na afloop genoten 62 personen van de lunch bij Parque Cristóbal.

De Algemene Ledenvergadering werd geleid door een dagvoorzitter, de heer Tom Smulders. Tijdens deze vergadering stelde de heer Frans de Voogd zich voor als toekomstige vicevoorzitter. Hij werd bij acclamatie benoemd. 


Eind november zegden twee bestuursleden het vertrouwen op in de voorzitter, mevr. Ina Tindal.
Hierop besloot zij haar functie neer te leggen. Vanaf begin december 2014 bestond het bestuur uit:
• Frans de Voogd, vicevoorzitter
• Tjardo Kuipers, penningmeester en wnd. secretaris
• Ido van Oost, ledenadministratie en verspreiding Clubnieuws 

Sinds eind november 2014 beschikken we weer over een eigen website, www.ned-ver-canaria.nl.
De site is gemaakt door de heer Ed Jensen en hij is tevens de webmaster. Wij zijn hem daar erg dankbaar voor. 

Het bestuur kwam in deze bestuursperiode periode 6 keer bijeen. 

Op 11 januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden, dit keer in El Portalón bij Barbacan.
Meer dan 80 leden bezochten de receptie en ruim 60 leden namen deel aan de Nieuwjaarslunch. 

Op 11 februari werd er een verrassingstocht georganiseerd waar meer dan 40 leden aan deelnamen, een tocht over het eiland waarbij men o.a. kon genieten van de amandelbloesem. Een officiële Gran Canaria-gids, Elly van Loo, begeleidde deze tocht. 

Dan was er op 10 maart de Puzzelrit, dit jaar georganiseerd door de heren Jan Donkers en Tjardo Kuipers.
Een erg gezellige rit met na afloop een lekkere lunch in Parque Cristóbal. Hier namen ongeveer 45 leden aan deel.
De rit werd gewonnen door het team Aerts/Andeweg. Zoals de traditie wil zullen zij het volgend seizoen de tocht organiseren. 

Dan ter afsluiting van het seizoen op 24 maart een BBQ bij El Pinillo. Een zeer geslaagde middag met meer dan 50 leden. 

Ook was er deze zomer op 31 augustus weer de traditionele reünie in Nederland. Deze werd op voortreffelijke wijze georganiseerd door de heren Piet Kort en Henk van de Bovenkamp in restaurant Darthuizen te Leersum.
Hier waren ruim 50 leden aanwezig. Na afloop gingen sommige leden nog een mooie wandeling maken in het naastgelegen park Broekhuizen. 

Dankzij de inzet en het grote enthousiasme van de activiteiten-begeleiders floreren de diverse afdelingen prima.
Hun inzet wordt in hoge mate op prijs gesteld. 

Ook financieel gaat het de vereniging goed. Een contributieverhoging zit er vooralsnog niet in. 

Het BestuurAlgemeen Jaarverslag 2013-2014

 

De verslagperiode betreft de periode 1 oktober 2013 – 30 september 2014.


In deze periode overleden Jan Vroomen, Nicko Siglé en Anita Verhavert.

Op 1 oktober 2014 bestond de vereniging uit 445 leden.


Op 23 november 2013 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden die werd bijgewoond door 114 leden.

Omdat eind september 2013 de voorzitter en de secretaris hun functie hadden neergelegd besloot het zittende bestuur af te treden en als demissionair bestuur verder te gaan.

Er is toen besloten dat er binnen drie maanden een Buitengewone Ledenvergadering zou komen waarin een nieuw bestuur zou worden gekozen.


Op 23 februari 2014 werd die Bijzondere Ledenvergadering gehouden.


Deze werd bijgewoond door 92 leden en werd er een nieuw bestuur gekozen. Als voorzitter werd gekozen Fenja Damsma, als vicevoorzitter Tjardo Kuipers, als penningmeester Ina Tindal en als ledenadministrateur Ido van Oost.

Het demissionaire bestuur is in de periode van 1 oktober tot 23 februari vier maal bijeen geweest en het nieuwe bestuur in de periode vanaf 23 februari tot en met 30 september vijf maal.


Het nieuwe bestuur werd meteen geconfronteerd met allerlei problemen. Tweespalt in de vereniging. Bankrekeningen die geblokkeerd waren. Clubnieuws kon niet verstuurd worden omdat het Correos(Posterijen) contract was opgezegd, enz. enz. Dit kostte het bestuur veel energie en geld.

Eind mei moest de nieuwe voorzitter, Fenja Damsma, meedelen dat zij om gezondheidsredenen het voorzitterschap niet langer op zich kon nemen.


Op 25 januari werd het 8e lustrum van de NVC gevierd bij Garbo. Het was een Gran Lustrumfeest, een avondvullende dinner-show. Meer dan 110 leden hebben dit 40-jarig jubileum gevierd, het was een groot succes.


In november 2013 vond er een reis naar La Palma plaats. Deze reis stond  eerder gepland voor maart 2013, maar kon toen vanwege de slechte weersomstandigheden niet doorgaan.


Dankzij de inzet en het grote enthousiasme van de activiteitenbegeleiders floreren de diverse afdelingen buitengewoon goed. Hun inzet wordt in hoge mate op prijs gesteld.


Ook financieel gaat het ondanks de forse uitgave voor het lustrumfeest nog steeds goed. Een contributieverhoging is dan ook voorlopig niet aan de orde.


Het Bestuur
Algemeen Jaarverslag 2012-2013 

De verslagperiode heeft betrekking op het seizoen dat liep van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013.

Het aantal leden is in die periode nauwelijks afgenomen en stond per 30 september op 470.

In de verslagperiode hebben we afscheid moeten nemen door overlijden: Pier van Gorkum overleed op 26 december (81 jr), Liesbeth Sluimer op 27 februari (59 jr), Dina van der Werff op 9 april (65 jr), Jean van Puyvelde op 4 mei (72 jr), Jan van Eijken op 15 mei (76 jr) en Joop Slagter op 25 juli (83 jr).

Het bestuur bestond na de Algemene ledenvergadering van 25 november nog uit vijf leden, omdat Ida Albers afscheid nam van het bestuur om zich voor te bereiden op de terugkeer naar Nederland.
Het bestuur kwam zeven keer bijeen maar de sfeer tijdens de vergaderingen was niet zoals die zou moeten zijn.
Dit heeft uiteindelijk eind september geleid tot het aftreden van twee bestuursleden, te weten Sonja Nederhof (secretaris) en Hans Koedijk (voorzitter).

Er werd gedurende het seizoen een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd. Bijzonder omdat ze niet tot het normale wekelijkse arsenaal van activiteiten behoorden: een autopuzzelrit, en rondrit om het eiland met een bezoek aan de koffieplantage in Agaete, een barbecue beneden in El Pinillo, op laag niveau, in plaats van hoog in de bergen en het bijwonen van de opnamen van Tenderete in Las Palmas de GC.
De reis die naar La Palma werd georganiseerd kon helaas niet doorgaan vanwege de bijzondere slechte weersomstandigheden die dag (4 maart).

Het bestuur is iedereen bijzonder dankbaar voor het enthousiasme waarmee werd deelgenomen aan de diverse (wekelijkse) activiteiten en het is extra veel dank verschuldigd aan de activiteitenbegeleiders die elke week zich weer opofferen om een en ander in goede banen te leiden.

Financieel gezien gaat het nog steeds goed.

Dankzij de advertenties in Clubnieuws en de toename van spaarrente, zelfs, met de €1.000 donatie aan liefdadigheid (San Fernando voedselbank), blijft er nog een klein positief bedrag over en de vooruitzichten voor 2013/14 zijn net zo gunstig.

Met Clubnieuws en een vernieuwde website probeert het bestuur de NVC op de kaart te zetten. Beide worden veel geraadpleegd, niet alleen door leden maar beide zijn tevens een eerste contact met de vereniging, waarna regelmatig een inschrijving volgt.

Het bestuur verwacht dat de interne problemen spoedig verleden tijd zullen zijn.

Het BestuurAlgemeen Jaarverslag 2011-2012 

De verslagperiode betreft de periode 1 oktober 2011 - 30 september 2012.

Op 1 oktober 2011 bestond de vereniging uit 470 leden en één jaar later uit 478 leden.
In deze periode overleden twee leden van de NVC nl. Hans Stoltenhoff (6 december) en Tom van Amstel (2 juli).

Op 4 december 2011 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden, bijgewoond door 110 leden. Tijdens die vergadering werd de bestuurssamenstelling gewijzigd. Peter van der Kuij en Hans Koedijk wisselden van functie (Peter werd vicevoorzitter en Hans voorzitter) en Sonja Nederhof werd gekozen als secretaris. Staande de vergadering werd Jim Sharman bereid gevonden om penningmeester te worden van de NVC.

Het bestuur is in de verslagperiode acht maal bijeen geweest op verschillende locaties.

Er heeft, naast de reguliere excursies op dit eiland, één buitenlandse reis plaatsgevonden, welke ging naar Marrakech in Marokko. Hoewel het aantal deelnemers wat te wensen overliet, was de reis toch geslaagd te noemen, wat was af te leiden uit de reacties van de deelnemers. Als er voldoende deelnemers zijn, zal er in het nieuwe jaar een reisje naar La Palma worden georganiseerd.

De afdelingen floreren buitengewoon goed. Sommige kampen in de wat drukkere perioden met een capaciteitsprobleem. Maar in het algemeen kon vrijwel iedereen met alles meedoen.
We zijn de activiteitenbegeleiders bijzonder dankbaar dat zij elke keer opnieuw zich met zoveel enthousiasme inzetten voor deze vereniging. Zonder hen, en sommigen doen dat al zoveel jaren, heeft deze vereniging geen levensvatbaarheid. Wij waarderen hun inzet bijzonder.

Financieel gaat het ook nog steeds goed. Ook dit verslagjaar hebben we weer kunnen afsluiten met een positief saldo. De voorspelde verlaging van de inkomsten van de advertenties is gecompenseerd door een verdere verlaging van de druk- en portokosten. Voorlopig hoeft er dus niets te veranderen in de sfeer van de contributie.

De website, een communicatiemiddel met de buitenwereld, is deze zomer volledig vernieuwd waardoor deze wat overzichtelijker is geworden. Er zal worden geprobeerd om reportages één jaar langer op de site te laten staan. Op dit moment is ca. 60% van de leden bereikbaar per email. Naar verwachting zal dit percentage langzaam stijgen.

Het BestuurAlgemeen Jaarverslag 2010-2011

De verslagperiode betreft de periode 1 oktober 2010 - 30 september 2011.

Het verenigingsjaar 2010-2011 begon met de jaarvergadering op 28 november 2010 welke werd bijgewoond door 90 leden.
Het ledenbestand is in deze periode met 2 leden toegenomen en bestond op 30 september 2011 uit 470 leden incl. 2 ereleden nl. Joep Hezemans en Ida Albers.

Een nieuw bestuur werd gekozen en dit kwam gedurende deze periode 7 keer bij elkaar en vergaderde in totaal ongeveer 18 uur telkens bij een van de bestuursleden thuis.

Tijdens deze vergaderingen werden naast de standaard bestuurlijke onderwerpen ook besproken:
1/ vertaling van de statuten.
2/ abonnement posttarieven Clubnieuws.
3/ vermindering drukkosten Clubnieuws door het laten drukken van minder boekjes.
4/ Clubgebouw.

De onderwerpen onder 1 t/m 3 zijn succesvol afgerond.

Hoewel de financiële vooruitzichten op basis van de in november 2010 beschikbare gegevens er niet positief uitzagen is toch vanwege de vermindering van de posttarieven en drukkosten de uitkomst positief gebleken en kon een behoorlijk exploitatieoverschot worden geboekt.
Verwacht mag worden dat deze trend zich in het volgende jaar versterkt zal voortzetten wanneer dit echter niet teniet wordt gedaan door verminderde advertentie-inkomsten.

Door de goede inzet van velen kunnen de verschillende activiteitenafdelingen zich in een steeds groter wordende toeloop van deelnemers verheugen.

De diverse evenementen werden goed bezocht, de NVC-bijdrage werd dan ook met 20% t.o.v. de begroting overschreden.
De geplande reis naar Marokko kon helaas geen doorgang vinden vanwege de onzekere politieke situatie in de Noord-Afrikaanse landen.

De NVC-website wint steeds meer aan populariteit, ook vanwege de steeds toenemende gebruiksvriendelijkheid.
Wij hopen dat onze leden kunnen terugzien op een prettig verenigingsjaar!

Het Bestuur