Mutaties :

- Alle nieuwe aanmeldingen, opzeggingen en mutaties,en/of
- Juiste adressering in bepaalde maanden (op Gran Canaria,
  of Nederland/België/elders) i.v.m. bezorging Clubnieuws

                           s.v.p. altijd richten aan : 

Ledenadministratie : t.a.v. Ed Jensen (e.jensen@live.nl)
Nieuwe leden:

Iedereen kan voor een klein bedrag per jaar lid worden.
Leden ontvangen 7 x per jaar het verenigingsblad ‘NVC- Clubnieuws’ en krijgen korting bij deelname aan de activiteiten en bij de evenementen van de NVC.

Via de website www.ned-ver-canaria.nl wordt men op de hoogte gehouden van de vaste activiteiten tijdens het 'verenigingsseizoen’ dat loopt van oktober tot mei en wordt achtergrond-informatie gegeven over de NVC of de door afdelingen georganiseerde evenementen/excursies en nog veel meer.

U kunt zich opgeven door het inschrijfformulier (onderaan als bijlage toegevoegd, zowel in pdf als in word) ingevuld en ondertekend te sturen naar het secretariaat: Apartado 302 , 35100 Playa del Inglés , Gran Canaria
of bij voorkeur als bijlage aan een email aan de ledenadministratie : Ed Jensen ; e.jensen@live.nl
Contributie :

De contributie bedraagt per jaar bij automatische incasso
€ 16,00 en voor uw partner € 10,00 .
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00 per lid.

Het bestuur streeft naar automatische incasso van de contributie bij alle leden.
Het is voor het Bestuur zeer bewerkelijk om contante en losse bankbetalingen van de contributies te verwerken. Tijdigheid en (on)zorgvuldigheid bij dit soort betalingen spelen hierbij mede een grote rol.
Het Bestuur acht het daarom gewenst de contributie van alle NVC-leden te (mogen) innen via een automatische bankincasso. Door de invoering van het IBAN nummer is het onderscheid tussen nationale en Europese betalingen weg gevallen. Ook de extra kosten voor buitenlandse overboekingen zijn vervallen.

Bij contante of bankbetaling, waarvoor extra verwerkingen door de NVC noodzakelijk zijn, zullen de huidige toeslag bedragen van € 2,- met ingang van het seizoen 2018 / 2019 worden verhoogd tot 10 euro per persoon.

Bankrelaties: 
* Rabo Bank RABONL2U NL07 RABO 0378 3507 57 t.n.v. Nederlandse Vereniging Canaria
* Santander ESPCESMMXXX ES76 0030 1133 8300 0085 1271 t.n.v. Asociación Neerlandese Canaria
onder vermelding van uw naam en adresgegevens.Nieuw boekje met Ledenlijst

Eind november 2017 heeft de NVC weer een nieuwe Ledenlijst uitgebracht, het boekwerkje waarin alle leden vermeld staan met de adressen in Nederland, België of elders en ook het adres op Gran Canaria.  Met natuurlijk ook de telefoonnummer en emailadressen, indien bekend.

Indien u onjuistheden bemerkt in deze ledenlijst, dan graag direct doorgeven aan de Ledenadministratie.AANMELDINGEN SEIZOEN 2017 / 2018
LidNaam
1437M. (Miera) Feremans
1438P. (Peter) Derissen
1439A.J. (Enny) Derissen-Vroemen
1440J. (Jo) Oerlemans
1441J.M. (Janny) Benckhijsen
1442L.H. (Frans) van Lanen)
1443M.C. (Maria) Wich
1444L.H. (Leo) Heijdra
1445C.M. (Gré) Heijdra-Terwiel
1446J. (Jan) Spijker
1447B.H.C. (Berna) Voorzaat
1448L.C. (Linda) Goldschmeding
1449N.M.C.V. (Brenda) Mimpen
1450P.A.M. (Piet) Goverde
1451A.C.C. (Tonny) Goverde
1452H.J.W. (Hans) van der Wijst
1453A. (Adrianus) Koster
1454J.C. (Jan) van den Broek
  

AFMELDINGEN SEIZOEN 2017 / 2018
LidNaam
1410J.C. (Jan) Pullen
1411M.W. (Maria) Gallé
1227E. (Elly) van Gorkum
1291R. (Ruud) Rooy
1292C. (Christina) Zanoli
264J. (Janny) van den Heuvel
234J. (Jean) Coppetiers
235N. (Nora) Coppetiers
926J. van Diemen-Brugman
1055M. (Miki) Luyckx
1160F. (Frans) Rooijakkers
1161J. (Jakko) de Haze
1059R. (Rosien) van Dalen
47H.J. Dekker
1374J.H. (Eric) van de Elzen
388J. Kuystermans-Lammerse
1064J.A. (Jan) van Kleef
1065C. (Corry) van Kleef
1412J.M. (John) Rosenboom
1413J.H.M. (Jeanny) Sijstermans
1209T. (Theo) Huisman
1336J.W. (Bill) Botterweg
1201H. (Henk) Hartman
1308H. (Henk) Nijenhuis
1309T. (Trudy) Nijenhuis
1407J.F.R. (Rob) Tooren
695G. (Ger) de Jong
696R. (Rie) de Jong
569D. (Diewke) Gentis
877K.J. (Kitty) van Eijken
351P. (Pieter) van Otterloo
352W. (Wil) van Otterloo-Koomen
 81 M. (Martha) Hezemans

Het aantal leden van de NVC bedraagt momenteel :  416

ĉ
Ed Jensen,
20 apr. 2018 14:46
Ċ
Ed Jensen,
20 apr. 2018 14:46