Mutaties :

- Alle nieuwe aanmeldingen, opzeggingen en mutaties,en/of
- Juiste adressering in bepaalde maanden (op Gran Canaria,
  of Nederland/België/elders) i.v.m. bezorging Clubnieuws

                           s.v.p. altijd richten aan : 

Ledenadministratie : t.a.v. Ed Jensen (e.jensen@live.nl)
Nieuwe leden:

Iedereen kan voor een klein bedrag per jaar lid worden.
Leden ontvangen 7 x per jaar het verenigingsblad ‘NVC- Clubnieuws’ en krijgen korting bij deelname aan de activiteiten en bij de evenementen van de NVC.

Via de website www.ned-ver-canaria.nl wordt men op de hoogte gehouden van de vaste activiteiten tijdens het 'verenigingsseizoen’ dat loopt van oktober tot mei en wordt achtergrond-informatie gegeven over de NVC of de door afdelingen georganiseerde evenementen/excursies en nog veel meer.

Het lidmaatschap gaat in direct na verwerking van de inschrijving, zie hiervoor de door u te ontvangen bevestiging.
Indien dit voor 1 maart is zal het lopende seizoen nog door de penningmeester via automatische incasso bij u worden doorberekend. Bij een inschrijving na 1 maart zal de ingangsdatum van het lidmaatschap liggen op 1 oktober (tenzij anders met u overeengekomen) en zal de contributie in oktober worden geïncasseerd via automatische incasso.

U kunt zich opgeven door het inschrijfformulier (onderaan als bijlage toegevoegd, zowel in pdf als in word) ingevuld en ondertekend te sturen naar het secretariaat: Apartado 302 , 35100 Playa del Inglés , Gran Canaria
of bij voorkeur als bijlage aan een email aan de ledenadministratie : Ed Jensen ; e.jensen@live.nl
Contributie :

De contributie bedraagt per jaar bij automatische incasso
€ 16,00 en voor uw partner € 10,00 .
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00 per lid.

Het bestuur heeft besloten nieuwe leden te registreren met (verplicht) een automatische bankincasso. Door de invoering van het IBAN nummer is het onderscheid tussen nationale en Europese betalingen weg gevallen. Ook de extra kosten voor buitenlandse overboekingen zijn vervallen.

Bij betaling per bank (door huidige leden), waarvoor extra verwerkingen door de NVC noodzakelijk zijn, wordt de jaarcontributie verhoogd met 10 euro per persoon.

Bankrelaties: 
* Rabo Bank RABONL2U NL07 RABO 0378 3507 57 t.n.v. Nederlandse Vereniging Canaria
* Santander ESPCESMMXXX ES76 0030 1133 8300 0085 1271 t.n.v. Asociación Neerlandese Canaria
onder vermelding van uw naam en adresgegevens.Nieuw boekje met Ledenlijst

Eind november 2019 zal de NVC weer een nieuwe Ledenlijst uitbrengen, het boekwerkje waarin alle leden vermeld staan met de achternamen, voornamen, de telefoonnummers en emailadressen, indien bekend.

Indien u onjuistheden bemerkt in deze ledenlijst, dan graag direct doorgeven aan de ledenadministratie. Aanmeldingen seizoen 2018/2019 :

 • 1460 : H. (Henk) Nijenhuis
 • 1461 : J.W. (John) Niemarkt
 • 1462 : R.P.M. (Regi) Smeets
 • 1463 : R. (Rob) Rollenberg
 • 1464 : H. (Han) de Laat
 • 1465 : P.S. (Paul) Steffens
 • 1466 : M.J.C. (Annemiek) Steffens
 • 1467 : J.J.D. (Jan) de Veuster
 • 1468 : C.R.M. (Christiane) Luyten
 • 1469 : W.H.H.K. (Wim) Bonewald
 • 1470 : C.M.A. (Carin) Bonewald-Thissen
 • 1471 : F. (Fetze) Pijlman
 • 1472 : M. (Marijke) Timmers
 • 1473 : J. (Jan) Kuijs
 • 1474 : J. (Ans) Kuijs-van den Dungen
 • 1475 : G. (Gerrie) Meijer-Lise
 • 1476 : I. (Iveta) Hoogendijk
 • 1477 : S. (Stanley) Weytjens
 • 1478 : K. (Kristin) Stockbroekx
 • 1479 : N. (Nicole) de Waele
 • 1480 : W.P. (Wai Poh / Joanne) Lim
 • 1481 : J. (Jan) Zuidhof
 • 1482 : A. (Anneke) Zuidhof-Haaksema
 • 1483 : B. (Bert) Bronsema
 • 1484 : G. (Greet) Bronsema

Afmeldingen seizoen 2018/2019 :
 •  340 : I.L. (Ina) van Beek
 •  873 : T. (Thea) van Haarlem (overleden)
 •  512 : P. (Piet) van Zomeren
 •  513 : T. (Truus) van Zomeren
 •  261 : J.J. (Jan) Schils
 •  262 : Mevr. Schils
 •  841 : R. (Rosita) Wollersheim
 • 1136: U. (Ulli) Sepaniak
 • 1261: J.N. (Koos) van der Burg (overleden)
 •  986 : O. (Omer) van Havermaet (eerder overleden)
 •  987 : C. (Christianne) Waegeman
 • 1454 : J.C. (Jan) van den Broek
 • 1131 : A. (André) de Vries
 • 1132 : S. (Sonja) de Vries
 • 1274 : J. (Jan) Donkers
 • 1436 : J. (Jan) Bras
 •   778 : A. (Adriaan) Rensen
 • 1346 : L. (Liesbeth) Jonkers-van Rijn
 •   169 : J.M.J. (Jan) Slager (overleden)


Het aantal leden van de NVC bedraagt momenteel : 420

ĉ
Ed Jensen,
20 apr. 2018 14:46
Ċ
Ed Jensen,
20 apr. 2018 14:46