Laatste Ledennieuws

                                                          (van recent naar oudere mededelingen)


De laatste 3 exemplaren van ons blad Clubnieuws staan in het geheel op de website (zie menubalk),
hierin kunt u alle aankondigingen (bijv. voor concerten en wandelingen) altijd terugvinden.

De informatie over komende evenementen (bijv. dagjes-uit, nieuwjaarsreceptie, ledenvergadering enz.) wordt daarnaast ook nog eens apart vermeld op de website bij het hoofdstuk Laatste Ledennieuws.

Informatie over ledenmutaties (opzeggingen en/of nieuwe aanmeldingen) vindt u bij het hoofdstuk "Ledenadministratie", zie in de menubalkNieuwjaarsreceptie 2019 

Het NVC bestuur nodigt alle leden uit voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019 op het buitenterras aan de straatzijde van restaurant El Portalon, dat zich bevindt in aparthotel Barbacan te Playa del Inglés. 

Om 12.45 uur wordt begonnen met het schenken van de Nieuwjaarscava, waarbij bitterballen worden geserveerd.
Rond 13.00 uur is de Nieuwjaarstoast met gezellig samenzijn. 

Daarna is het mogelijk deel te nemen aan de NVC Nieuwjaars Buffetlunch in het restaurant El Portalon. De deelnemersbijdrage voor de lunch is voor de NVC leden € 17,00 en voor niet-leden € 22,00. Wijn en overige dranken zijn voor eigen rekening. Onze penningmeester en zijn assistenten zijn voor de aanvang van de Nieuwjaarsreceptie beschikbaar om de bijdragen in ontvangst te nemen. 

Wij verzoeken u voor 10 januari 2019 uw deelname aan de Nieuwjaars Buffetlunch kenbaar te maken aan het bestuur via een email aan ned.ver.canaria@gmail.com

Het NVC bestuurDe Lustrumviering

De organisatie van dit gebeuren is nog niet afgerond, maar u kunt het vast in uw agenda noteren.
Donderdag 31 januari gaan wij per bus naar de hoofdstad, eind van de ochtend vanuit het zuiden, met mogelijk een koffiestop en verenigen ons dan met de NVC’ers uit het noorden bij het Aquarium.

Daar bent u dan uitgenodigd voor een uitgebreid bezoek aan deze prachtige aanwinst voor ons eiland (folders liggen bij alle tourismo kantoren en veel hotelrecepties, maar zie ook het verhaal van Piet Kort in het Clubnieuws). 

De lunch wordt gebruikt in het restaurant met zicht op de “achterkant” van het bassin met de op een na grootste gebogen aquarium-glaswand ter wereld. Imponerend. 

De prijs voor NVC- leden bedraagt € 15,00 en voor introducés circa € 50,00 .

Nadere details worden in het volgende Clubnieuws bekend gemaakt, ook op de website tijdig bekend gemaakt en via een email aan u verstuurd.

Opgeven uiterlijk 23 januari, bij het bestuur via email ned.ver.canaria@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.
N.B. s.v.p. geen opgaven via (ingesproken) berichtjes.