Nieuws‎ > ‎

Bestuursinformatie

                                       VAN HET BESTUUR JANUARI 2018

Ook in 2018 staat er weer een gevarieerd programma van activiteiten ter beschikking voor de NVC leden. We beginnen met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op het buitenterras van restaurant El Portalon. Met daarna het goedverzorgde Nieuwjaarslunchbuffet. 

De bustocht naar het Noorden is nog niet helemaal geregeld omdat Elly aan haar voet geopereerd moet worden. Maar het wordt waarschijnlijk een bezoek aan de rumfabriek van Arucas (niet tijdens het carnaval!) en een lunch in Agaete.
Zodra er meer informatie is wordt het op onze website geplaatst. 

De vacante plaats in het bestuur, door het vertrek van Ido van Oost, is ingenomen door Mieke Cornelis. Het bestuur is blij met haar aanmelding en heeft haar met unanieme stem in het team opgenomen.
Daardoor wordt wat meer tegemoet gekomen aan een representatieve vertegenwoordiging vanuit de NVC leden. Al blijf ik het jammer vinden dat er zich geen Belgische NVC-er heeft aangemeld.
(Kan altijd nog, want het bestuur mag uit maximaal 9 leden bestaan). 

Mieke Cornelis is conform art.16 van de statuten aangesteld door het NVC Bestuur. Op de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen en mandaat vragen voor het nieuwe bestuurslid.
Mieke Cornelis is conform art.16 van de statuten aangesteld door het NVC Bestuur. Op de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen en mandaat vragen voor het nieuwe bestuurslid.

De viering van het 45 jarig jubileum van de NVC leeft kennelijk niet bij de leden, want tot nu toe heeft niemand zich aangemeld bij het bestuur met ideeën of voorstellen. 

De NVC leden die ik niet persoonlijk ontmoet wens ik van hieruit een gezond en voorspoedig 2018 toe. 

Met vriendelijke groet,

Frans de Voogd


                                        VAN HET BESTUUR DECEMBER 2017


De maand met de Algemene Ledenvergadering ligt weer achter ons. Daar hebben we passend afscheid genomen van ons bestuurslid Ido van Oost. 

De ledenadministratie is overgenomen door Ed Jensen. Mutaties kunt u rechtstreeks via de mail aan hem doorgeven. Verderop in het Clubnieuws staat uitgebreide informatie. 

De verspreiding van het Clubnieuws is voorlopig in handen van onze secretaris Tjardo Kuipers. Persoonlijk vind ik dat geen taak voor de secretaris van een vereniging met bijna 450 leden. Maar inmiddels hebben enthousiaste leden hun hulp aangeboden zodat de verspreiding voor dit seizoen is geregeld.
 
Het Algemeen Bestuur heeft BEVOEGDHEDEN tot het realiseren van de doelstellingen van de NVC. De BESTUURSLEDEN hebben daar-binnen TAKEN en BEVOEGHEDEN. Dat kunt u allemaal lezen in het Huishoudelijk Reglement.
 
Het ORGANISEREN van activiteiten is een recht van de leden.
Op 23 juni 2018 is het 45 jaar geleden dat de NVC werd opgericht. In de NVC begroting is een bedrag opgenomen om dat met de NVC- leden te vieren. Graag nodigen wij de NVC-leden uit met voorstellen te komen tot die viering.
 
Tot slot wens ik alle NVC-leden fijne en gezellige Kerstdagen hier op Gran Canaria of bij de familie in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Frans de Voogd                                        VAN HET BESTUUR NOVEMBER 2017


Ik heb mijn zittingsperiode van 3 jaar NVC-bestuurder vol gemaakt. Er hebben zich geen NVC leden gemeld die zich kandidaat willen stellen voor mijn bestuursfunctie. Daarom stel ik mij, na overleg met het bestuur, voor een aansluitende nieuwe zittingsperiode van 3 jaar herkiesbaar.

 

Op de ALV van 19 november wordt door de leden de voorzitter van het bestuur gekozen en mandaat verleend aan de andere bestuursleden.

Ido van Oost gaat ons als bestuurder verlaten en we zoeken nog een NVC lid als bestuurder om ons 5 tal compleet te maken.

 

De eerste NVC bestuursvergadering van het nieuwe seizoen heeft weer plaatsgevonden. Daar kwam o.a. aan de orde of er ideeën waren hoe we in 2018 ons 45-jarig lustrum gaan vieren. Suggesties en hulp bij de voorbereidingen door de  NVC leden zijn meer dan welkom.

 

Al het verdere nieuws over de ontwikkelingen binnen de activiteiten vindt u verderop in het Clubnieuws.

 

Onze NVC heeft in de loop der jaren veel herbruikbare spullen voor activiteiten verzameld. Ook is er een archief. Dat kon tot nu toe worden opgeslagen in de garage van Ido van Oost. Maar die heeft zijn huis verkocht en nu zoeken we dringend naar opslagruimte op een centrale plek in het zuiden, om te huren voor langere periode.

 

Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2017 in Parque Cristobal!


Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd


                                        VAN HET BESTUUR OKTOBER 2017

De eerste grote activiteit voor het winterseizoen van de NVC op Gran Canaria is alweer achter de rug. De jubileumreünie NVC met muzikale begeleiding was dit jaar een groot succes. De organisatoren Erno en Betty en Piet en Henk nogmaals hartelijk dank.

Helaas kon ik er zelf niet bij zijn omdat ik herstellende ben van een lumbale kanaalstenose operatie. De operatie is geslaagd en twee doorgangen in mijn wervels waar zenuwen en spieren zitten zijn groter gemaakt. Het gaat goed met me, maar heb wel wat van mijn conditie verloren. Dus nu veel revalideren.

Maar 3 oktober hoop ik op het openingsdiner van het winterseizoen, "Leidens Ontzet" genaamd, aanwezig te zijn om te genieten van het wittebrood met haring of zalm en hutspot met "draadjesvlees".

Met waardering en dankbaarheid zie ik dat de actieve leden van de NVC weer druk bezig zijn met de voorbereidingen van de diverse wekelijkse tot maandelijkse activiteiten. Verder in het Clubnieuws leest u daar meer over.

Ook vindt u er de oproep en voorlopige agenda voor de Algemene Ledenvergadering in november. We hopen daar zoveel mogelijk leden te zien want er moet o.a. een nieuwe voorzitter gekozen worden voor een termijn van 3 jaar.

Ik hoop u weer te ontmoeten op een van onze NVC activiteiten en wens u een goed en gezellig verblijf op Gran Canaria toe.

Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd                                       VAN HET BESTUUR APRIL 2017

De lunch ter gelegenheid van het einde van het NVC winterseizoen op Gran Canaria is geweest. En op donderdag 31 augustus 2017 wordt er dit jaar een feestelijke middag met lunch georganiseerd omdat dan de NVC reünie alweer voor de 25e keer gehouden wordt. Als bestuur gaan we er vanuit, dat we dan ook NVC leden mogen begroeten die door omstandigheden niet meer naar Gran Canaria kunnen komen. 
Verdere informatie staat in dit Clubnieuws!

Op de volgende Algemene Ledenvergadering moeten de NVC leden weer toestemming geven voor de samenstelling van het NVC bestuur en een voorzitter kiezen.
- Aftredende bestuursleden zijn de heren Tjardo Kuipers, Frans de Voogd en Ido van Oost.
- Ido van Oost is niet meer herkiesbaar. Ook wil hij de ledenadministratie overdragen aan een ander NVC lid.
  Als u interesse heeft neem a.u.b. contact op met hem of het bestuur.
- Tjardo Kuipers stelt zich herkiesbaar.
- Na overleg met het bestuur is afgesproken dat e-mails naar bestuursleden met onrechtvaardige en beledigende
  teksten als ongewenste mail behandeld zullen worden en er niet op wordt gereageerd. Onder die voorwaarde wil
  Frans de Voogd zich herkiesbaar stellen.

Een goed zomerseizoen op Gran Canaria of in Nederland en Belgie toegewenst.

Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd
                                         VAN HET BESTUUR MAART 2017


 Van de voorzitter 

Allereerst heb ik een mededeling aan de leden die zich hebben opgegeven voor de bustocht naar het noorden van 28 februari 2017.
Het bezoek aan de Arucas rumfabriek gaat niet door, omdat het personeel op 28 februari vrij is in verband met carnaval. Elly, onze reisbegeleidster heeft al een interessant alternatief bedacht.
Er hebben zich al 40 personen opgegeven. 

Met de autopuzzeltocht was dat minder. Daarom besloot het bestuur een nieuwe oproep te doen aan de leden via de website en een persoonlijke mail. Zoals u weet hebben wij een g-mail adres. Als je via dat adres een groepsmail verstuurd heb je 2 mogelijkheden. Via bcc, dan worden de emailadressen niet vermeld en via cc, dan worden de emailadressen wel vermeld. 

Onze secretaris heeft per ongeluk op cc gedrukt met als gevolg dat alle emailadressen meegezonden werden. Hij heeft het bestuur hiervoor zijn verontschuldigingen aangeboden wat wij natuurlijk accepteerden want waar gewerkt wordt, worden vergissingen gemaakt. 

Helaas zag onze regelmatige onruststoker, een NVC lid, zijn kans schoon en heeft ons allen verrast met zijn email vol waandenkbeelden.
Het NVC bestuur heeft geen toestemming gegeven de emailadressen voor dat doel te gebruiken! 

De autopuzzelrit was een groot succes, welke afgesloten werd met een lunch bij het strand waar 50 personen aan deelnamen. 

Het bestuur is nu bezig met het organiseren van onze lunchbijeenkomst om het winterseizoen af te sluiten. 

Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd
                                         VAN HET BESTUUR FEBRUARI 2017


 Van de voorzitter 


 De NVC is het nieuwe jaar weer gestart met een gezellige Nieuwjaarsreceptie op het terras van restaurant El Portalon.
Meer dan 90 NVC leden bezochten de receptie. 

We gaan het nieuwe jaar in met veel nieuwe leden, nieuwe activiteiten en goede voornemens. 
Ons goede voornemen is het doel van onze Vereniging te verwezenlijken, de Nederlandstalige leden op Gran Canaria de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. 
Middelen hiervoor zijn o.a., gerichte activiteiten die door de NVC leden zijn georganiseerd en gezamenlijke activiteiten die door het NVC bestuur worden georganiseerd. 

Natuurlijk komt het weleens voor dat, via NVC leden, een gast bij een activiteit wordt geïntroduceerd die de Nederlandse taal niet beheerst. 
Dat moet kunnen, maar dat mag nooit ten koste gaan van NVC leden die deel willen nemen aan die activiteit. 

De opgave tot deelname aan de NVC bustocht naar het Noorden loopt storm. Verderop in het Clubnieuws kunt u daar meer over lezen. 

Voor alle NVC leden een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar toegewenst en veel plezier bij de NVC activiteiten. 

Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd

                                         VAN HET BESTUUR JANUARI 2017


 Van de voorzitter Er staat weer een heel nieuw jaar voor ons. 

Voor de NVC leden staan weer een scala van activiteiten ter beschikking waarbij men elkaar kan ontmoeten. 

Het Bestuur heeft om te beginnen al een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd op het buitenterras van Restaurant El Portalon in aparthotel Barbacan waarna weer een royaal lunchbuffet klaarstaat in het restaurant.
Ik hoop daar velen van u te ontmoeten! 

En op dinsdag 31 januari 2017 is er een bustocht over het eiland georganiseerd richting het Noorden.

In Agaete wordt gegeten en er wordt ook een bijzondere finca bezocht waar je ook de Canarische wijn kunt proeven.
Meer leest U verder in ons Clubnieuws. 

Het nieuwe Bestuur NVC is al aardig ingewerkt en we vormen al een team om u van dienst te zijn en de Vereniging te besturen.
 
Wij zien uit naar nieuwe initiatieven van de NVC leden voor activiteiten en uitstapjes. 

De NVC leden die ik niet persoonlijk ontmoet, wens ik van hier een gezond en voorspoedig 2017 toe.


Met vriendelijke groet,


Frans de Voogd