Nieuws‎ > ‎

Bestuursinformatie


                                       VAN HET BESTUUR APRIL 2017

De lunch ter gelegenheid van het einde van het NVC winterseizoen op Gran Canaria is geweest. En op donderdag 31 augustus 2017 wordt er dit jaar een feestelijke middag met lunch georganiseerd omdat dan de NVC reünie alweer voor de 25e keer gehouden wordt. Als bestuur gaan we er vanuit, dat we dan ook NVC leden mogen begroeten die door omstandigheden niet meer naar Gran Canaria kunnen komen. 
Verdere informatie staat in dit Clubnieuws!

Op de volgende Algemene Ledenvergadering moeten de NVC leden weer toestemming geven voor de samenstelling van het NVC bestuur en een voorzitter kiezen.
- Aftredende bestuursleden zijn de heren Tjardo Kuipers, Frans de Voogd en Ido van Oost.
- Ido van Oost is niet meer herkiesbaar. Ook wil hij de ledenadministratie overdragen aan een ander NVC lid.
  Als u interesse heeft neem a.u.b. contact op met hem of het bestuur.
- Tjardo Kuipers stelt zich herkiesbaar.
- Na overleg met het bestuur is afgesproken dat e-mails naar bestuursleden met onrechtvaardige en beledigende
  teksten als ongewenste mail behandeld zullen worden en er niet op wordt gereageerd. Onder die voorwaarde wil
  Frans de Voogd zich herkiesbaar stellen.

Een goed zomerseizoen op Gran Canaria of in Nederland en Belgie toegewenst.

Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd
                                         VAN HET BESTUUR MAART 2017


 Van de voorzitter 

Allereerst heb ik een mededeling aan de leden die zich hebben opgegeven voor de bustocht naar het noorden van 28 februari 2017.
Het bezoek aan de Arucas rumfabriek gaat niet door, omdat het personeel op 28 februari vrij is in verband met carnaval. Elly, onze reisbegeleidster heeft al een interessant alternatief bedacht.
Er hebben zich al 40 personen opgegeven. 

Met de autopuzzeltocht was dat minder. Daarom besloot het bestuur een nieuwe oproep te doen aan de leden via de website en een persoonlijke mail. Zoals u weet hebben wij een g-mail adres. Als je via dat adres een groepsmail verstuurd heb je 2 mogelijkheden. Via bcc, dan worden de emailadressen niet vermeld en via cc, dan worden de emailadressen wel vermeld. 

Onze secretaris heeft per ongeluk op cc gedrukt met als gevolg dat alle emailadressen meegezonden werden. Hij heeft het bestuur hiervoor zijn verontschuldigingen aangeboden wat wij natuurlijk accepteerden want waar gewerkt wordt, worden vergissingen gemaakt. 

Helaas zag onze regelmatige onruststoker, een NVC lid, zijn kans schoon en heeft ons allen verrast met zijn email vol waandenkbeelden.
Het NVC bestuur heeft geen toestemming gegeven de emailadressen voor dat doel te gebruiken! 

De autopuzzelrit was een groot succes, welke afgesloten werd met een lunch bij het strand waar 50 personen aan deelnamen. 

Het bestuur is nu bezig met het organiseren van onze lunchbijeenkomst om het winterseizoen af te sluiten. 

Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd
                                         VAN HET BESTUUR FEBRUARI 2017


 Van de voorzitter 


 De NVC is het nieuwe jaar weer gestart met een gezellige Nieuwjaarsreceptie op het terras van restaurant El Portalon.
Meer dan 90 NVC leden bezochten de receptie. 

We gaan het nieuwe jaar in met veel nieuwe leden, nieuwe activiteiten en goede voornemens. 
Ons goede voornemen is het doel van onze Vereniging te verwezenlijken, de Nederlandstalige leden op Gran Canaria de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. 
Middelen hiervoor zijn o.a., gerichte activiteiten die door de NVC leden zijn georganiseerd en gezamenlijke activiteiten die door het NVC bestuur worden georganiseerd. 


Natuurlijk komt het weleens voor dat, via NVC leden, een gast bij een activiteit wordt geïntroduceerd die de Nederlandse taal niet beheerst. 
Dat moet kunnen, maar dat mag nooit ten koste gaan van NVC leden die deel willen nemen aan die activiteit. 

De opgave tot deelname aan de NVC bustocht naar het Noorden loopt storm. Verderop in het Clubnieuws kunt u daar meer over lezen. 

Voor alle NVC leden een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar toegewenst en veel plezier bij de NVC activiteiten. 

Met vriendelijke groet.

Frans de Voogd

                                         VAN HET BESTUUR JANUARI 2017


 Van de voorzitter Er staat weer een heel nieuw jaar voor ons. 

Voor de NVC leden staan weer een scala van activiteiten ter beschikking waarbij men elkaar kan ontmoeten. 

Het Bestuur heeft om te beginnen al een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd op het buitenterras van Restaurant El Portalon in aparthotel Barbacan waarna weer een royaal lunchbuffet klaarstaat in het restaurant.
Ik hoop daar velen van u te ontmoeten! 

En op dinsdag 31 januari 2017 is er een bustocht over het eiland georganiseerd richting het Noorden.

In Agaete wordt gegeten en er wordt ook een bijzondere finca bezocht waar je ook de Canarische wijn kunt proeven.
Meer leest U verder in ons Clubnieuws. 

Het nieuwe Bestuur NVC is al aardig ingewerkt en we vormen al een team om u van dienst te zijn en de Vereniging te besturen.
 
Wij zien uit naar nieuwe initiatieven van de NVC leden voor activiteiten en uitstapjes. 

De NVC leden die ik niet persoonlijk ontmoet, wens ik van hier een gezond en voorspoedig 2017 toe.


Met vriendelijke groet,


Frans de Voogd