Asociación Neerlandesa Canaria
                                                                  Nederlandse Vereniging Canaria

                                                                             opgericht 23 juni 1973Depósito Legal  GC-162-2011

NIF: G35248616

Registro No. 1913

website:
www.ned-ver-canaria.nl

Apartado 302 , 35100 Playa del Inglés , Gran Canaria

email:
ned.ver.canaria@gmail.com


De Nederlandse Vereniging in Gran Canaria beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten. De vereniging heeft haar zetel in Playa del Inglés.
De NVC heeft geen commerciële doelstelling maar heeft uitsluitend een sociaal-recreatieve functie.
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september.

Leden ontvangen 7 x per jaar het verenigingsblad ‘NVC- Clubnieuws’ en krijgen korting bij deelname aan de activiteiten en bij de evenementen van de NVC.
Ook via de website
www.ned-ver-canaria.nl wordt men op de hoogte gehouden van de vaste activiteiten tijdens het 'verenigingsseizoen’ dat loopt van oktober tot mei en wordt achtergrond-informatie gegeven over de NVC of de door afdelingen georganiseerde tochten en nog veel meer.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de Ledenadministratie (zie in menubalk)Op 1 oktober 1990 vond de legalisatie van de vereniging plaats. Er kwam een officiële inschrijving als vereniging met culturele instelling onder no 1.913 in sectie 1-a van het Registro de Asociaciones Provincial onder de naam "Asociacion Neerlandesa Canaria".
 

Bezoekersaantallen van de website van de NVC :

Onderstaand een weergave van het aantal keren dat de website in een kalenderjaar is benaderd / bekeken :

De website is opgestart per 1 december 2014.

2015 : 1.893 x de website geraadpleegd.
2016 : 2.957 x de website geraadpleegd.
2017 : 3.094 x de website geraadpleegd.
2018 : 2.324 x de website geraadpleegd.