Asociación Neerlandesa Canaria
                                                                                                   Nederlandse Vereniging Canaria

                                                                                                            opgericht 23 juni 1973Depósito Legal  GC-162-2011

NIF: G35248616

Registro No. 1913

website:
www.ned-ver-canaria.nl

Postadres: Apartado 302 , 35100 Playa del Inglés , Gran Canaria

email:
ned.ver.canaria@gmail.com


De Nederlandse Vereniging in Gran Canaria beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten. De vereniging heeft haar zetel in Playa del Inglés.
De NVC heeft geen commerciële doelstelling maar heeft uitsluitend een sociaal-recreatieve functie.
Het activiteitenseizoen loopt van 1 oktober tot 1 mei, het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.

Op 1 oktober 1990 vond de legalisatie van de vereniging plaats. Er kwam een officiële inschrijving als vereniging met culturele instelling onder no 1.913 in sectie 1-a van het Registro de Asociaciones Provincial onder de naam "Asociacion Neerlandesa Canaria".
 STATUTEN

De volledige statuten van de Nederlandse Vereniging Canaria zijn (in het Spaans) onderaan als pdf-document toegevoegd, kunnen zo worden ingezien en/of gedownload.

Het doel van het Sociale Zorgteam is aandacht te geven aan NVC leden op Gran Canaria of in Nederland die ziek zijn geworden of nabestaanden van NVC leden die hier komen te overlijden. Dat kan door een bezoekje, telefoongesprek, e-card of e-mail.
Sociale Zorg


Dedy van Oost-Serné        :

email dedyserne@gmail.com  , telefoon +34 928 159 936


Anneke Wezeman-Gotlieb:

email gotlieb53@hotmail.com , telefoon +31 


         Anneke                         Dedy


  Pers / voorlichting :

  Tom Smulders , telefoon +34 6 3938 2956 Ledenadministratie  /   Clubnieuws  /  Website :

  Ed Jensen.  Alle info en mutaties schriftelijk (email) s.v.p.

  Email: e.jensen@live.nl

  Zie ook in het menu de pagina "Ledenadministratie".
Ċ
Ed Jensen,
16 aug. 2019 06:43